Show simple item record

dc.creatorKokeza, Gordana
dc.creatorRatković-Abramović, Mirjana
dc.date.accessioned2021-03-10T10:40:26Z
dc.date.available2021-03-10T10:40:26Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0354-9135
dc.identifier.urihttp://TechnoRep.tmf.bg.ac.rs/handle/123456789/1045
dc.description.abstractEconomic transition process has to contribute conditions for more economic quality and to increase the efficiency of the all economic system. Adequate solving of the problem is the one of the conditions. Maximum using of the economic and noneconomic regional resources is the main regional development goal. In this paper the specifics of the regional development, the enterprises role in the regional development process and the strategic management of the regional development are studied. The regional development based on the local resources identification, the regional competitive advantages identification and good information bases for investors are suggested. The including all important subjects in the regional development are suggested, too.en
dc.description.abstractProces privredne tranzicije trebalo bi da doprinese stvaranju uslova za kvalitetniji način privređivanja koji će rezultirati u povećanju efikasnosti i efektivnosti celokupnog ekonomskog sistema. Jedan od uslova da se to i realizuje jeste adekvatno rešavanje problema regionalnog razvoja. Cilj usmeravanja regionalnog razvoja jeste da se maksimalno racionalno iskoriste privredni i neprivredni resursi regiona putem smanjenja razlika u stepenu njegove razvijenosti, što bi trebalo da doprinese bržem razvoju svih njegovih delova, kao i bržem razvoju regiona kao celine. Cilj ovog rada jeste da se preko razmatranja problema specifičnosti regionalnog razvoja u uslovima tranzicije, proučavanjem mesta i uloge preduzeća u procesu regionalnog razvoja kao i razmatranjem najvažnijih elemenata strateškog upravljanja ovim procesom, ukaže na značaj problema regionalnog razvoja u uslovima tranzicije, kao i da se predlože odgovarajuće metode i mere koje bi trebalo preduzeti kako bi uticaj tranzicije na regionalni razvoj bio pozitivan. Predlaže se da se regionalni razvoj zasniva na identifikaciji lokalnih resursa, identifikaciji komparativnih prednosti regiona, kao i na stvaranju odgovarajuće informacione osnove za pregovaranje sa potencijalnim investitorima. Takođe se predlaže da razvojnu operativu čine predstavnici svih subjekata koji u ovom procesu učestvuju i koji su zainteresovani za njegov uspeh.sr
dc.publisherDruštvo ekonomista Beograda, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.sourceEkonomski vidici
dc.subjecteconomic developmenten
dc.subjecttransitionen
dc.subjectregional developmenten
dc.subjectstrategic managementen
dc.subjectprivredni razvojsr
dc.subjecttranzicijasr
dc.subjectregionalni razvojsr
dc.subjectpreduzećesr
dc.subjectstrateško upravljanjesr
dc.titleUticaj tranzicije na regionalni razvojsr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.epage112
dc.citation.issue1
dc.citation.other12(1): 103-112
dc.citation.spage103
dc.citation.volume12
dc.identifier.rcubconv_1181
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record