Show simple item record

dc.creatorKokeza, Gordana
dc.creatorUrošević, Snežana
dc.creatorBugarski, Branko
dc.creatorMilivojević, Milan
dc.date.accessioned2021-03-10T11:46:11Z
dc.date.available2021-03-10T11:46:11Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0354-3285
dc.identifier.urihttp://TechnoRep.tmf.bg.ac.rs/handle/123456789/2061
dc.description.abstractMost important elements of the food production and distribution are quality and safety. The market needs high quality food products, safe for the consumers health. Food safety is very important not only because of its impact to consumers health but because of many economic criteria, too. Illnesses provoked by food are very big social-economic problems in many areas, because it produces incomes reduction, increasing unemployment and costs etc. In the last period the international trade of food is increasing very much. This process is contributed to economic development, but, in the other hand, it enables food provoked illnesses. Because of that, developed countries have many important activities and strategies for consumer protection. HACCP system is one of this most important element of that activities, and has very important role to ensure quality and safety of the food. In this paper the role of the food quality and safety in food industry and HACCP system in the function of the food industry sustainability are studied.en
dc.description.abstractNajznačajniji elementi proizvodnje i distribucije hrane u savremenim uslovima jesu njen kvalitet i bezbednost. Tržište traži kvalitetnu hranu koja je sigurna po zdravlje potrošača. Bezbednost hrane veoma je značajna kako sa stanovišta sprečavanja njenog štetnog delovanja na potrošače, tako i sa stanovišta ispunjenosti ekonomskih kriterijuma, budući da bolesti izazvane hranom nanose velike socio-ekonomske štete u mnogim oblastima, usled smanjenja ili prekida u zaradama, povećanja nezaposlenosti, povećanja troškova sudskih postupaka i sl. Poslednjih decenija međunarodni promet hrane vrlo brzo se razvija, što, s jedne strane, doprinosi ekonomskom napretku i mnogim pozitivnim promenama, dok, s druge strane, olakšava širenje alimentarnih bolesti. Usled toga, razvijene zemlje razvijaju opsežne, dugoročne i naučno zasnovane strategije za što bolju zaštitu sopstvenog tržišta i zdravlja potrošača od alimentarnih bolesti, pri čemu je sistem HACCP jedan od rezultata tih mera. U ovom radu proučavaju se uloga i značaj sistema HACCP sa stanovišta obezbeđenja kvaliteta i sigurnosti hrane kao i sa stanovišta omogućavanja održivog razvoja prehrambene industrije. U tom smislu, u radu će se proučavaju uloga i značaj kvaliteta i bezbednosti hrane u razvoju savremene prehrambene industrije, karakteristike upravljanja procesom osiguranja kvaliteta i bezbednosti hrane pomoću sistema HACCP, kao jednog od faktora obezbeđenju održivosti razvoja prehrambene industrije.sr
dc.publisherNaučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije - Ecologica, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.sourceEcologica
dc.subjectfooden
dc.subjectfood industryen
dc.subjectsafetyen
dc.subjectqualityen
dc.subjectHACCPen
dc.subjectmanagementen
dc.subjectsustainable developmenten
dc.subjecthranasr
dc.subjectprehrambena industrijasr
dc.subjectbezbednostsr
dc.subjectkvalitetsr
dc.subjectHACCPsr
dc.subjectodrživi razvojsr
dc.subjectupravljanjesr
dc.titleZnačaj primene sistema HACCP za unapređenje bezbednosti hrane u održivoj prehrambenoj industrijisr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.epage504
dc.citation.issue67
dc.citation.other19(67): 501-504
dc.citation.rankM51
dc.citation.spage501
dc.citation.volume19
dc.identifier.fulltexthttp://TechnoRep.tmf.bg.ac.rs/bitstream/id/484/2058.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_technorep_2061
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record