Show simple item record

Doprinos racionalizacije korišćenja energije unapređenju tehno-ekonomskih pokazatelja poslovanja

dc.creatorKokeza, Gordana
dc.date.accessioned2021-03-10T12:41:52Z
dc.date.available2021-03-10T12:41:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0354-8651
dc.identifier.urihttp://TechnoRep.tmf.bg.ac.rs/handle/123456789/2939
dc.description.abstractRational energy using is one of the most important demands in the business success and competition. This demand is result of fact that resources are limited, and human needs are unlimited. Rational using of some resource is means to spent it's to realized some planning tasks with minimum of recourses. Energy is one of the most important strategic economic recourses in every national economy. Rationalization of energy spending we must study in improvement economic and energy criteria. In this paper rationalization of energy spending is studding with strategic access, and then studied energy rationalization as business success factor and competitiveness factor, too. It is concluded that in Serbian economy is needed more rational using of energy capacity, strategic access in this aeria, adequate investment in techno technological development, and adequate organization in energy sector. Rationalization of energy spending can contribute lower costs, can improve business successes, and better competition of economic subjects.en
dc.description.abstractU savremenim uslovima privređivanja racionalno korišćenje energije predstavlja jedan od osnovnih zahteva uspešnog i konkurentnog poslovanja. Dati zahtev proističe iz činjenice da su resursi kojima privredni subjekti raspolažu ograničeni, dok su ljudske potrebe, koje je potrebno zadovoljiti, neograničene. Racionalno korišćenje određenog resursa predstavlja takav način njegove potrošnje koji omogućava da se planirani ciljevi ostvare uz minimalnu potrošnju datog resursa. Energija kao resurs predstavlja jedan od strateških privrednih resursa. Usled toga, racionalno korišćenje energije predstavlja jedan od ključnih zahteva uspešnosti poslovanja privrednih subjekata i privrede kao celine. Racionalnost potrošnje energije neophodno je sagledati kako sa aspekta ispunjenosti ekonomskih, tako i sa aspekta ispunjenosti energetskih kriterijuma. U ovom radu uticaj racionalizacije korišćenja energije sagledaće se prvo iz perspektive strategijskog prsitupa racionalizaciji proizvodnje i potrošnje energije, da bi se proučavanje navedene problematike zatim fokusiralo na racionalizaciju potrošnje energije kao faktora poslovnog uspeha, konkurentnosti i sniženja troškova privrednih subjekata. U radu se zaključuje da racionalnije korišćenje raspoloživih energetskih kapaciteta, kao i dugoročni, strategijski pristup, uz adekvatno ulaganje u tehničko-tehnološko i organizaciono unapređenje, u znatnoj meri mogu doprineti razvoju energetike, dok, s druge strane, privredni subjekti racionalizacijom korišćenja energije mogu znatno doprineti snižavanju svojih troškova, poboljšanju poslovnog uspeha, kao i jačanju svoje konkurentske pozicije, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu.sr
dc.publisherSavez energetičara Jugoslavije, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.sourceEnergija, ekonomija, ekologija
dc.subjectenergyen
dc.subjectrationalizationen
dc.subjecteconomyen
dc.subjectcostsen
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectenergijasr
dc.subjectracionalnostsr
dc.subjectekonomičnostsr
dc.subjecttroškovisr
dc.subjectefikasnostsr
dc.titleContribution of energy spending rationalization to improvement of techno economic business indicatorsen
dc.titleDoprinos racionalizacije korišćenja energije unapređenju tehno-ekonomskih pokazatelja poslovanjasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.epage275
dc.citation.issue3-4
dc.citation.other17(3-4): 270-275
dc.citation.rankM51
dc.citation.spage270
dc.citation.volume17
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_technorep_2939
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record