Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1type_keyword:doctoralThesis83319.40%0.00
2rights_keyword:openAccess82219.15%0.00
3version_keyword:publishedVersion81919.08%0.00
4dateIssued_keyword:[2010 TO 2020]72016.77%0.00
5subject_keyword:immobilization52812.30%0.00
6subject_keyword:imobilizacija50111.67%0.00
7subject_keyword:antimicrobial activity47110.97%0.00
8subject_keyword:antimikrobna aktivnost46610.85%0.00
9subject_keyword:fermentacija44710.41%0.00
10dateIssued_keyword:[2009 TO 2009]3107.22%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
4293100.00%0.00