Now showing items 3379-3398 of 5675

   Titles
   O sintezi 3-cijano-6-hidroksi-4-metil-2-piridona na sobnoj temperaturi [1]
   O2 reduction on on ink-type rotating disk electrode using Pt supported on high-area carbons [1]
   Oak acorn, polyphenols and antioxidant activity in functional food [1]
   Obstacles and chances on the way to the new development and employment model [1]
   Obtaining and characterization of multilayer nickel thin films electrodeposited with the assistance of ultrasonic agitation [1]
   Obtaining crystals in a laboratory furnace [1]
   Obtaining jute fabrics with enhanced sorption properties and "closing the loop" of their lifecycle [1]
   Obtaining of high quality cellulose from the hemp fibers [1]
   Obtaining of the antioxidants by supercritical fluid extraction [1]
   Ocena podobnosti za upotrebu zagrejača napojne vode posle popravke [1]
   Ocena uspešnosti uvođenja novog proizvoda u različite tehnološke procese [1]
   Očuvanje prirodnih resursa reciklažom materijala iz komunalnog otpada [1]
   Očuvanje vitamina C, likopena i ugljenih hidrata u plodovima paradajza sušenim u tunelskom tipu sušara [1]
   Odredivanje promene linearnih dimenzija tekstilnih površina pri multiaksijalnom naprezanju [1]
   Određivanje americijuma-241 gama spektroskopijom [1]
   Određivanje atributa tekstilnih materijala u funkciji kvaliteta i komfora odeće [1]
   Određivanje C* integrala primenom EPRI procedure [1]
   Određivanje derivata amfetamina i primena u analizi humanog urina na elektrodi od zlata [1]
   Određivanje dinamičkog jungovog modula elastičnosti tokom ispitivanja termostabilnosti vatrostalnog materijala [1]
   Određivanje električne i molarne provodljivosti vodenog rastvora srebro-nitrata modeliranjem sistema diferencijalnim jednačinama [1]